11/21/2555

การรมดำปืน

การรมดำปืน
             ก่อนที่ท่านจะสามารถรมดำปืนได้ จะต้องศึกษากลไกทุกอย่างของปืนที่จะรมดำเสียก่อน โดยฝึกการถอดปืน ที่ท่านต้องการจะรมดำออกเป็นชิ้นส่วน และหัดประกอบให้เหมือนเดิมจนชำนาญ (จำเป็นต้องฝึกการถอด - ใส่ ให้คล่อง เพราะผู้ที่จะเปิดร้านรับรมดำปืนได้นั้น จะต้องมีความรู้เรื่องการถอดประกอบปืนพอสมควร ซึ่งวิธีเดียวที่ท่านจะทำได้ ต้องฝึกถอด - ใส่ ด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือถอดปืน ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายปืนทั่วๆ ไป
             เมื่อศึกษาการถอดประกอบปืนได้คล่องแล้ว ก็เริ่มลงมือรมดำได้ จากสูตรใดสูตรหนึ่งต่อไปนี้
 
สูตรที่ 1  
                        -  เมอคิวริค  คลอไรด์                                0.4   กรัม
                        -  ซิ้งซัลเฟต                                              4.0   กรัม
                        -  จุนสี (คอปเปอร์ซัลเฟต)                         0.5   กรัม
                        -  เฟอริค คลอไรด์(30 เปอร์เซ็นต์)                                             4.0   กรัม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น